מעבירים את השליטה והבקרה לידי המנהל

דוחות מנהל מפורטים

ניתוחים מעמיקים

הצגה ויזואלית נוחה וחדשנית

זמינות מהטלפון מכל מקום ובכל זמן

בדרך לבינה פדגוגית בדרך לבינה פדגוגית בדרך לבינה פדגוגית

המערכת אוספת את הנתונים הפדגוגים והחברתיים של בית הספר, מבצעת עיבוד וניתוח מתקדם תוך שימוש באלגוריתמים של בינה מלאכותית ומנגישה לצוות ההנהלה ממצאים ותובנות בעלות משמעות פדגוגית חשובה ביותר לבית הספר

בדרך לבינה פדגוגית

המערכת מאפשרת ניתוח ועיבוד מתקדם של כלל הנתונים בבית הספר, תוך שימוש בשיטות של בינה מלאכותית, המאפשרות לאתר תובנות פדגוגיות חשובות ולתת למנהל כלים לשיפור.