ניהול מכלול הישויות המרכזיות של בית הספר במקום אחד!

ה CORE הינה מערכת הניהול המרכזית של בית הספר אשר מיועדת

 לניהול תלמידים, מקצועות, מורים, קבוצות ושכבות ועוד..

 

המערכת מסונכרת עם מצבת התלמידים במשרד החינוך.