אפליקצית הורים

כל מה שהורים צריכים כדי לראות ולדעת את מצב בנם/בתם.

דוח ציונים ותעודה

היכולת לצפות בדוחות הציונים והתנהגות ולהוריד את תעודת התלמיד

עמידה בקצב של התלמיד

לצפייה על שיפור התלמיד בנושאים שונים והשוואה בין כיתות

לצפייה בפרופיל התלמיד

העלאה והורדה של קבצי תלמידים

קבלת התראות והודעות מבית הספר

קבל התראות מיידיות על משימות בית, היעדרויות של תלמידים, התנהגות והתראות חשובות רבות